Ωmega 
Sushi met een moderne twist

Onze sushi

Krijg een indruk van onze heerlijke sushi

Wil je bestellen om thuis van onze sushi te genieten? Bel (+31) 6 28528023